Giá SAGA hôm nay

Trung bình (24h)
2.34 USD
Thấp nhất (24h)
2.27 USD
Cao nhất (24h)
2.43 USD
Khối lượng 24h
27,624,478.26 USD
KL Trung bình 10 ngày
22,622,249.47 USD
Vốn hóa thị trường
216,103,175.43 USD

Saga SAGA/USD

2.31 USD
-0.26% 24 giờ qua
Biểu đồ giá SAGA
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 02:30 (UTC +7)
Tín hiệu