Giá SAGA hôm nay

Trung bình (24h)
107,811 VND
Thấp nhất (24h)
89,632 VND
Cao nhất (24h)
116,060 VND
Khối lượng 24h
120,340,550.14 USD
KL Trung bình 10 ngày
362,408,779.17 USD
Vốn hóa thị trường
NaN USD

Saga SAGA/VND

98,505 VND
-5.74% 24 giờ qua
Biểu đồ giá SAGA
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 22:24 (UTC)
Tín hiệu