Giá SEI hôm nay

Trung bình (24h)
17,251 VND
Thấp nhất (24h)
16,833 VND
Cao nhất (24h)
17,969 VND
Khối lượng 24h
55,624,360.8 USD
KL Trung bình 10 ngày
41,541,298.62 USD
Vốn hóa thị trường
1.82b USD

Sei SEI/VND

17,088 VND
-0.97% 24 giờ qua
Biểu đồ giá SEI
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 21:21 (UTC)
Tín hiệu