Giá SEI hôm nay

Trung bình (24h)
14,286 VND
Thấp nhất (24h)
14,052 VND
Cao nhất (24h)
14,617 VND
Khối lượng 24h
14,072,762.75 USD
KL Trung bình 10 ngày
22,454,328.1 USD
Vốn hóa thị trường
1.6 tỷ USD

Sei SEI/VND

14,136 VND
-2.46% 24 giờ qua
Biểu đồ giá SEI
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 05:19 (UTC)
Tín hiệu