Giá SEI hôm nay

Trung bình (24h)
0.5647 USD
Thấp nhất (24h)
0.5224 USD
Cao nhất (24h)
0.6034 USD
Khối lượng 24h
41,839,488.44 USD
KL Trung bình 10 ngày
24,867,683.04 USD
Vốn hóa thị trường
1.69 tỷ USD

Sei SEI/USD

0.5792 USD
+9.75% 24 giờ qua
Biểu đồ giá SEI
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 16:46 (UTC +7)
Tín hiệu