Giá SFP hôm nay

Trung bình (24h)
21,324 VND
Thấp nhất (24h)
20,804 VND
Cao nhất (24h)
22,037 VND
Khối lượng 24h
1,937,332.72 USD
KL Trung bình 10 ngày
5,008,704.13 USD
Vốn hóa thị trường
387,303,148.01 USD

SafePal SFP/VND

21,888 VND
+3.44% 24 giờ qua
Biểu đồ giá SFP
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 21:30 (UTC)
Tín hiệu