Giá SFP hôm nay

Trung bình (24h)
21,158 VND
Thấp nhất (24h)
20,797 VND
Cao nhất (24h)
21,416 VND
Khối lượng 24h
823,084.16 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,895,203.1 USD
Vốn hóa thị trường
382,354,090.17 USD

SafePal SFP/VND

21,374 VND
+2.29% 24 giờ qua
Biểu đồ giá SFP
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 07:12 (UTC)
Tín hiệu