Giá SFP hôm nay

Trung bình (24h)
0.8249 USD
Thấp nhất (24h)
0.798 USD
Cao nhất (24h)
0.8413 USD
Khối lượng 24h
1,576,849.53 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,200,737.99 USD
Vốn hóa thị trường
384,795,896.04 USD

SafePal SFP/USD

0.8364 USD
+4.05% 24 giờ qua
Biểu đồ giá SFP
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 19:00 (UTC +7)
Tín hiệu