Giá SKL hôm nay

Trung bình (24h)
2,385 VND
Thấp nhất (24h)
2,209 VND
Cao nhất (24h)
2,518 VND
Khối lượng 24h
6,680,898.28 USD
KL Trung bình 10 ngày
5,526,635.9 USD
Vốn hóa thị trường
499,939,287.64 USD

SKALE Network SKL/VND

2,455 VND
+8.53% 24 giờ qua
Biểu đồ giá SKL
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 00:57 (UTC)
Tín hiệu