Giá SKL hôm nay

Trung bình (24h)
2,303 VND
Thấp nhất (24h)
2,248 VND
Cao nhất (24h)
2,384 VND
Khối lượng 24h
3,090,379.8 USD
KL Trung bình 10 ngày
4,663,159.46 USD
Vốn hóa thị trường
466,570,585.96 USD

SKALE Network SKL/VND

2,265 VND
-2.41% 24 giờ qua
Biểu đồ giá SKL
Cập nhật gần nhất vào 27-05-2024 20:22 (UTC +7)
Tín hiệu