Giá SKL hôm nay

Trung bình (24h)
0.0742 USD
Thấp nhất (24h)
0.071 USD
Cao nhất (24h)
0.076 USD
Khối lượng 24h
1,703,246.52 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,835,600.47 USD
Vốn hóa thị trường
401,137,804.51 USD

SKALE Network SKL/USD

0.075 USD
+5.56% 24 giờ qua
Biểu đồ giá SKL
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 06:28 (UTC)
Tín hiệu