Giá SNX hôm nay

Trung bình (24h)
100,313 VND
Thấp nhất (24h)
90,946 VND
Cao nhất (24h)
104,826 VND
Khối lượng 24h
25,052,989.26 USD
KL Trung bình 10 ngày
17,202,763.28 USD
Vốn hóa thị trường
1.23b USD

Synthetix SNX/VND

104,043 VND
4.28% 24 giờ qua
1D
7D
1M
3M
1Y
YTD
ALL
Chỉ số
Xếp hạng
# 72
Khối lượng 24h
25,052,989.26 USD
KL Trung bình 10 ngày
17,202,763.28 USD
Vốn hóa thị trường
1.23b USD
Cao nhất 1 năm
123,676 VND
Thấp nhất 1 năm
38,164 VND
Thấp nhất
33,433 VND
Cao nhất
740,419 VND
Lưu hành
304,773,526.66 SNX
Tổng cung
328,193,104.09 SNX
Biến động (1 ngày)
4.28%
Biến động (7 ngày)
15.93%
Biến động (1 tháng)
27.27%
Biến động (3 tháng)
26.18%
Biến động (Năm nay)
7.73%
Thông tin

Synthetix là một giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) cung cấp khả năng tiếp xúc trực tuyến với nhiều loại tài sản tiền điện tử và phi tiền điện tử. Giao thức dựa trên blockchain Ethereum (ETH) và cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào các tài sản tổng hợp có tính thanh khoản cao (synths). Synths theo dõi và cung cấp lợi nhuận cho tài sản cơ bản mà không yêu cầu một người trực tiếp nắm giữ tài sản đó.

Nền tảng này nhằm mục đích mở rộng không gian tiền điện tử bằng cách giới thiệu các tài sản không phải blockchain, cung cấp quyền truy cập vào thị trường tài chính mạnh mẽ hơn.

Chỉ báo
Ngắn hạn (H1)
Dài hạn (D1)
Cùng quan tâm
Altcoin
Phái sinh
DeFi
Tín hiệu