Giá SNX hôm nay

Trung bình (24h)
69,329 VND
Thấp nhất (24h)
67,516 VND
Cao nhất (24h)
71,292 VND
Khối lượng 24h
5,769,187.8 USD
KL Trung bình 10 ngày
4,112,645.21 USD
Vốn hóa thị trường
881,924,890.49 USD

Synthetix SNX/VND

69,428 VND
+2.66% 24 giờ qua
Biểu đồ giá SNX
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 06:55 (UTC)
Tín hiệu