Giá SNX hôm nay

Trung bình (24h)
2.95 USD
Thấp nhất (24h)
2.66 USD
Cao nhất (24h)
3.05 USD
Khối lượng 24h
14,877,635.11 USD
KL Trung bình 10 ngày
5,154,352.06 USD
Vốn hóa thị trường
963,196,077.49 USD

Synthetix SNX/USD

2.97 USD
+10.81% 24 giờ qua
Biểu đồ giá SNX
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 01:50 (UTC +7)
Tín hiệu