Giá SNX hôm nay

Trung bình (24h)
80,510 VND
Thấp nhất (24h)
78,276 VND
Cao nhất (24h)
83,625 VND
Khối lượng 24h
7,531,237.98 USD
KL Trung bình 10 ngày
7,751,835.64 USD
Vốn hóa thị trường
988,362,285.98 USD

Synthetix SNX/VND

79,057 VND
-4.03% 24 giờ qua
Biểu đồ giá SNX
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 21:06 (UTC)
Tín hiệu