Giá SPELL hôm nay

Trung bình (24h)
0.00083897 USD
Thấp nhất (24h)
0.00076601 USD
Cao nhất (24h)
0.00089184 USD
Khối lượng 24h
3,166,500.73 USD
KL Trung bình 10 ngày
4,367,835.54 USD
Vốn hóa thị trường
91,826,529.26 USD

Spell Token SPELL/USD

0.00085596 USD
+11.3% 24 giờ qua
Biểu đồ giá SPELL
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 01:02 (UTC)
Tín hiệu