Giá SPELL hôm nay

Trung bình (24h)
22 VND
Thấp nhất (24h)
22 VND
Cao nhất (24h)
22 VND
Khối lượng 24h
750,591.35 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,019,892.48 USD
Vốn hóa thị trường
90,407,939.99 USD

Spell Token SPELL/VND

22 VND
24 giờ qua
Biểu đồ giá SPELL
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 05:22 (UTC)
Tín hiệu