Giá SPELL hôm nay

Trung bình (24h)
0.000852 USD
Thấp nhất (24h)
0.000803 USD
Cao nhất (24h)
0.000891 USD
Khối lượng 24h
2,456,543.92 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,125,131.83 USD
Vốn hóa thị trường
93,540,420.72 USD

Spell Token SPELL/USD

0.000876 USD
+7.71% 24 giờ qua
Biểu đồ giá SPELL
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 17:08 (UTC +7)
Tín hiệu