Giá SSV hôm nay

Trung bình (24h)
38.27 USD
Thấp nhất (24h)
36.08 USD
Cao nhất (24h)
40.57 USD
Khối lượng 24h
15,622,235.19 USD
KL Trung bình 10 ngày
16,045,057.42 USD
Vốn hóa thị trường
402,185,866.76 USD

ssv.network SSV/USD

40.38 USD
+3.18% 24 giờ qua
Biểu đồ giá SSV
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:22 (UTC)
Tín hiệu