Giá SSV hôm nay

Trung bình (24h)
1,211,473 VND
Thấp nhất (24h)
1,158,108 VND
Cao nhất (24h)
1,255,593 VND
Khối lượng 24h
18,656,980.87 USD
KL Trung bình 10 ngày
12,112,966.14 USD
Vốn hóa thị trường
448,888,549.49 USD

ssv.network SSV/VND

1,163,640 VND
-4.28% 24 giờ qua
Biểu đồ giá SSV
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 10:01 (UTC +7)
Tín hiệu