Giá SSV hôm nay

Trung bình (24h)
49.36 USD
Thấp nhất (24h)
46.4 USD
Cao nhất (24h)
51.9 USD
Khối lượng 24h
18,227,012.29 USD
KL Trung bình 10 ngày
16,780,621.77 USD
Vốn hóa thị trường
463,129,804.95 USD

ssv.network SSV/USD

46.52 USD
-6.24% 24 giờ qua
Biểu đồ giá SSV
Cập nhật gần nhất vào 27-05-2024 19:47 (UTC +7)
Tín hiệu