Giá SSV hôm nay

Trung bình (24h)
998,341 VND
Thấp nhất (24h)
920,263 VND
Cao nhất (24h)
1,068,902 VND
Khối lượng 24h
23,076,453.5 USD
KL Trung bình 10 ngày
16,882,025.35 USD
Vốn hóa thị trường
391,553,679.82 USD

ssv.network SSV/VND

1,041,584 VND
+10.01% 24 giờ qua
Biểu đồ giá SSV
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 22:44 (UTC)
Tín hiệu