Giá STRAX hôm nay

Trung bình (24h)
2,093 VND
Thấp nhất (24h)
1,969 VND
Cao nhất (24h)
2,168 VND
Khối lượng 24h
1,814,743.27 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,333,112.51 USD
Vốn hóa thị trường
12,262,698.87 USD

Stratis STRAX/VND

2,159 VND
+4.35% 24 giờ qua
Biểu đồ giá STRAX
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 22:47 (UTC)
Tín hiệu