Giá STRAX hôm nay

Trung bình (24h)
2,111 VND
Thấp nhất (24h)
2,025 VND
Cao nhất (24h)
2,168 VND
Khối lượng 24h
1,205,306.29 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,226,465.2 USD
Vốn hóa thị trường
11,313,035.48 USD

Stratis STRAX/VND

2,165 VND
+6.23% 24 giờ qua
Biểu đồ giá STRAX
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 17:17 (UTC +7)
Tín hiệu