Giá STRAX hôm nay

Trung bình (24h)
0.0835 USD
Thấp nhất (24h)
0.0825 USD
Cao nhất (24h)
0.0855 USD
Khối lượng 24h
1,800,050.25 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,306,372.19 USD
Vốn hóa thị trường
11,492,767.85 USD

Stratis STRAX/USD

0.0848 USD
+1.81% 24 giờ qua
Biểu đồ giá STRAX
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 08:20 (UTC +7)
Tín hiệu