Giá STRK hôm nay

Trung bình (24h)
38,341 VND
Thấp nhất (24h)
35,916 VND
Cao nhất (24h)
40,246 VND
Khối lượng 24h
67,823,817.3 USD
KL Trung bình 10 ngày
48,610,637.83 USD
Vốn hóa thị trường
1.09b USD

Starknet STRK/VND

40,019 VND
+3.38% 24 giờ qua
Biểu đồ giá STRK
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 23:03 (UTC)
Tín hiệu