Giá STRK hôm nay

Trung bình (24h)
29,693 VND
Thấp nhất (24h)
28,577 VND
Cao nhất (24h)
30,371 VND
Khối lượng 24h
23,433,632.81 USD
KL Trung bình 10 ngày
16,443,003.7 USD
Vốn hóa thị trường
846,122,868.2 USD

Starknet STRK/VND

29,957 VND
+3.79% 24 giờ qua
Biểu đồ giá STRK
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 05:58 (UTC)
Tín hiệu