Giá STRK hôm nay

Trung bình (24h)
1.18 USD
Thấp nhất (24h)
1.08 USD
Cao nhất (24h)
1.27 USD
Khối lượng 24h
54,822,367.55 USD
KL Trung bình 10 ngày
23,468,584.85 USD
Vốn hóa thị trường
1.43 tỷ USD

Starknet STRK/USD

1.27 USD
+15.89% 24 giờ qua
Biểu đồ giá STRK
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 18:29 (UTC +7)
Tín hiệu