Giá STX hôm nay

Trung bình (24h)
3.03 USD
Thấp nhất (24h)
2.92 USD
Cao nhất (24h)
3.15 USD
Khối lượng 24h
39,280,843.56 USD
KL Trung bình 10 ngày
35,221,765.33 USD
Vốn hóa thị trường
4.24b USD

Stacks STX/USD

2.94 USD
-0.74% 24 giờ qua
Biểu đồ giá STX
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 21:34 (UTC)
Tín hiệu