Giá STX hôm nay

Trung bình (24h)
51,542 VND
Thấp nhất (24h)
50,707 VND
Cao nhất (24h)
52,391 VND
Khối lượng 24h
7,366,626.58 USD
KL Trung bình 10 ngày
17,550,699.17 USD
Vốn hóa thị trường
2.9 tỷ USD

Stacks STX/VND

51,481 VND
-0.52% 24 giờ qua
Biểu đồ giá STX
Cập nhật gần nhất vào 27-05-2024 19:08 (UTC +7)
Tín hiệu