Giá STX hôm nay

Trung bình (24h)
2.12 USD
Thấp nhất (24h)
2 USD
Cao nhất (24h)
2.29 USD
Khối lượng 24h
32,529,187.35 USD
KL Trung bình 10 ngày
21,864,778.54 USD
Vốn hóa thị trường
3.31 tỷ USD

Stacks STX/USD

2.27 USD
+12.29% 24 giờ qua
Biểu đồ giá STX
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 17:53 (UTC +7)
Tín hiệu