Giá STX hôm nay

Trung bình (24h)
79,176 VND
Thấp nhất (24h)
76,252 VND
Cao nhất (24h)
82,018 VND
Khối lượng 24h
39,654,217.3 USD
KL Trung bình 10 ngày
35,158,708.61 USD
Vốn hóa thị trường
4.25b USD

Stacks STX/VND

76,758 VND
-0.53% 24 giờ qua
Biểu đồ giá STX
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 20:26 (UTC)
Tín hiệu