Giá SUN hôm nay

Trung bình (24h)
0.01330589 USD
Thấp nhất (24h)
0.01290018 USD
Cao nhất (24h)
0.01359664 USD
Khối lượng 24h
1,155,946.48 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,325,817.52 USD
Vốn hóa thị trường
134,130,223.57 USD

SUN SUN/USD

0.01356649 USD
+3.36% 24 giờ qua
Biểu đồ giá SUN
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 23:14 (UTC)
Tín hiệu