Giá SUN hôm nay

Trung bình (24h)
337 VND
Thấp nhất (24h)
332 VND
Cao nhất (24h)
340 VND
Khối lượng 24h
960,112.44 USD
KL Trung bình 10 ngày
508,255.94 USD
Vốn hóa thị trường
130,552,072.36 USD

SUN SUN/VND

339 VND
+1.5% 24 giờ qua
Biểu đồ giá SUN
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 17:20 (UTC +7)
Tín hiệu