Giá SUN hôm nay

Trung bình (24h)
0.0132 USD
Thấp nhất (24h)
0.0131 USD
Cao nhất (24h)
0.0133 USD
Khối lượng 24h
339,637.07 USD
KL Trung bình 10 ngày
532,685.38 USD
Vốn hóa thị trường
130,003,965.71 USD

SUN SUN/USD

0.0131 USD
-0.87% 24 giờ qua
Biểu đồ giá SUN
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 04:10 (UTC)
Tín hiệu