Giá SUN hôm nay

Trung bình (24h)
374 VND
Thấp nhất (24h)
364 VND
Cao nhất (24h)
387 VND
Khối lượng 24h
1,518,087.62 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,322,464.2 USD
Vốn hóa thị trường
145,432,272.91 USD

SUN SUN/VND

386 VND
+4.89% 24 giờ qua
Biểu đồ giá SUN
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 21:03 (UTC)
Tín hiệu