Giá SXP hôm nay

Trung bình (24h)
9,709 VND
Thấp nhất (24h)
9,524 VND
Cao nhất (24h)
9,886 VND
Khối lượng 24h
2,185,856.24 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,248,733.24 USD
Vốn hóa thị trường
223,019,685.55 USD

Swipe SXP/VND

9,742 VND
-0.7% 24 giờ qua
Biểu đồ giá SXP
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 21:23 (UTC)
Tín hiệu