Giá SXP hôm nay

Trung bình (24h)
0.3531 USD
Thấp nhất (24h)
0.3487 USD
Cao nhất (24h)
0.3574 USD
Khối lượng 24h
1,891,346.93 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,468,379.77 USD
Vốn hóa thị trường
210,909,240.31 USD

Swipe SXP/USD

0.3503 USD
24 giờ qua
Biểu đồ giá SXP
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 08:28 (UTC +7)
Tín hiệu