Giá SXP hôm nay

Trung bình (24h)
8,982 VND
Thấp nhất (24h)
8,839 VND
Cao nhất (24h)
9,091 VND
Khối lượng 24h
1,269,588.87 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,438,975.53 USD
Vốn hóa thị trường
210,466,472.91 USD

Swipe SXP/VND

9,015 VND
+1.14% 24 giờ qua
Biểu đồ giá SXP
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 19:43 (UTC +7)
Tín hiệu