Giá TON hôm nay

Trung bình (24h)
5.79 USD
Thấp nhất (24h)
5.47 USD
Cao nhất (24h)
6.11 USD
Khối lượng 24h
52,252,079.6 USD
KL Trung bình 10 ngày
93,339,060.88 USD
Vốn hóa thị trường
19.63b USD

Toncoin TON/USD

5.71 USD
-4.27% 24 giờ qua
Biểu đồ giá TON
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 21:24 (UTC)
Tín hiệu