Giá TON hôm nay

Trung bình (24h)
6.54 USD
Thấp nhất (24h)
6.21 USD
Cao nhất (24h)
6.78 USD
Khối lượng 24h
61,430,667.82 USD
KL Trung bình 10 ngày
64,876,386.79 USD
Vốn hóa thị trường
22.4 tỷ USD

Ton Coin TON/USD

6.47 USD
+2.59% 24 giờ qua
Biểu đồ giá TON
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 19:44 (UTC +7)
Tín hiệu