Giá TON hôm nay

Trung bình (24h)
169,260 VND
Thấp nhất (24h)
164,223 VND
Cao nhất (24h)
174,169 VND
Khối lượng 24h
51,781,579.69 USD
KL Trung bình 10 ngày
75,385,182.89 USD
Vốn hóa thị trường
23.19 tỷ USD

Ton Coin TON/VND

173,348 VND
+5.14% 24 giờ qua
Biểu đồ giá TON
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 16:17 (UTC +7)
Tín hiệu