Giá TON hôm nay

Trung bình (24h)
175,976 VND
Thấp nhất (24h)
164,893 VND
Cao nhất (24h)
191,827 VND
Khối lượng 24h
106,926,914.22 USD
KL Trung bình 10 ngày
104,665,624.17 USD
Vốn hóa thị trường
24.79b USD

Toncoin TON/VND

191,607 VND
+15.17% 24 giờ qua
Biểu đồ giá TON
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 05:36 (UTC)
Tín hiệu