Giá TRB hôm nay

Trung bình (24h)
61.39 USD
Thấp nhất (24h)
42.37 USD
Cao nhất (24h)
66.47 USD
Khối lượng 24h
28,565,755.46 USD
KL Trung bình 10 ngày
11,420,963.61 USD
Vốn hóa thị trường
125,504,497.88 USD

Tellor TRB/USD

49.75 USD
-24.14% 24 giờ qua
Biểu đồ giá TRB
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 22:50 (UTC)
Tín hiệu