Giá TRB hôm nay

Trung bình (24h)
117.69 USD
Thấp nhất (24h)
112.72 USD
Cao nhất (24h)
124.98 USD
Khối lượng 24h
62,346,744.18 USD
KL Trung bình 10 ngày
73,910,734.4 USD
Vốn hóa thị trường
303,508,629.01 USD

Tellor TRB/USD

118.16 USD
+2.2% 24 giờ qua
Biểu đồ giá TRB
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 17:29 (UTC +7)
Tín hiệu