Giá TRB hôm nay

Trung bình (24h)
2,963,803 VND
Thấp nhất (24h)
2,697,021 VND
Cao nhất (24h)
3,255,561 VND
Khối lượng 24h
103,412,377.17 USD
KL Trung bình 10 ngày
81,433,699.5 USD
Vốn hóa thị trường
318,288,665.26 USD

Tellor TRB/VND

3,226,253 VND
+16.48% 24 giờ qua
Biểu đồ giá TRB
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 05:58 (UTC)
Tín hiệu