Giá TRB hôm nay

Trung bình (24h)
1,355,612 VND
Thấp nhất (24h)
1,274,555 VND
Cao nhất (24h)
1,425,173 VND
Khối lượng 24h
25,060,358.4 USD
KL Trung bình 10 ngày
13,265,373.55 USD
Vốn hóa thị trường
136,573,515.57 USD

Tellor TRB/VND

1,419,410 VND
+5.97% 24 giờ qua
Biểu đồ giá TRB
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 22:57 (UTC)
Tín hiệu