Giá T hôm nay

Trung bình (24h)
0.03821918 USD
Thấp nhất (24h)
0.0374865 USD
Cao nhất (24h)
0.03930555 USD
Khối lượng 24h
2,808,720.23 USD
KL Trung bình 10 ngày
5,554,382.75 USD
Vốn hóa thị trường
366,881,289.24 USD

Threshold T/USD

0.0382905 USD
-1.75% 24 giờ qua
Biểu đồ giá T
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 21:29 (UTC)
Tín hiệu