Giá T hôm nay

Trung bình (24h)
0.0381 USD
Thấp nhất (24h)
0.0375 USD
Cao nhất (24h)
0.0386 USD
Khối lượng 24h
1,224,889.11 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,030,606.62 USD
Vốn hóa thị trường
367,645,580.47 USD

Threshold T/USD

0.0382 USD
+0.82% 24 giờ qua
Biểu đồ giá T
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 07:42 (UTC)
Tín hiệu