Giá T hôm nay

Trung bình (24h)
998 VND
Thấp nhất (24h)
978 VND
Cao nhất (24h)
1,017 VND
Khối lượng 24h
2,003,899.79 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,874,800.18 USD
Vốn hóa thị trường
370,822,517.01 USD

Threshold T/VND

997 VND
-0.8% 24 giờ qua
Biểu đồ giá T
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 18:25 (UTC +7)
Tín hiệu